ReConnected wil mensen terug in verbinding brengen met elkaar of in verbinding zetten met zichzelf.
De maatschappij waarin we leven is erg hectisch, miljoenen mensen die trachten een eigen weg te lopen, met zoveel eisen waaraan je dient te voldoen : Relaties onderhouden, werk, sociale media, …
Zoveel mensen betekent ook zoveel verschillen, in manier van kijken, manier van werken, …
Toch zijn we allemaal individuen met dezelfde basisbehoeften. Eén van deze behoeften is : ‘VERBINDING’.
Verbinding in deze context kan gezien worden als energiebron, die bestaat tussen mensen, als ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.
ERKENNING is daarbij de sleutel om elkaar terug te vinden, ruimte te creeëren om anders te gaan kijken en handelen.